சுப்ரியா சாஹு, இ.ஆ.ப.,

Additional Chief Secretary / Chief Executive Officer, INDCOSERVE

சுப்ரியா சாஹு, கூடுதல் தலைமை செயலர், சுற்றுசூழல், காலநிலை மாற்றம், மற்றும் வனங்கள் துறை, தமிழ்நாடு அரசு, 30 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட ஒரு மூத்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அலுவலராவார். சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தி நிர்வாகம், சுகாதாரம், வலுவூட்டல், சுற்றாடல் மற்றும் ஊடகம் தொடர்பான துறைகளில் விரிவான அனுபவம் கொண்ட இவர், இந்திய அரசு மற்றும் தமிழக அரசில் சுகாதார அமைப்புகள் சீர்திருத்தத் திட்ட இயக்குநர், தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர், தூர்தர்ஷன் தலைமை இயக்குநர் உள்ளிட்ட முக்கிய பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

சங்கரநாராயண பிள்ளை

பொது மேலாளர், இன்ட்கோசர்வ்

சங்கரநாராயண பிள்ளை, தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறையின் தொழில் மற்றும் வணிக உதவி இயக்குநர் கேடரில் ஒரு அதிகாரியாக கூட்டுறவுத் துறையில் 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர்.

எம். அக்பர்

ஆலோசகர், இன்ட்கோசர்வ்

எம்.அக்பர் தமிழ்நாடு தொழில் மற்றும் வணிகத்துறையில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி ஆவார். தொழில் மற்றும் வணிக உதவி இயக்குநராக, அக்பர் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் 37 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றவர். இந்த அமைப்பின் பொது மேலாளராக 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணிபுரிந்துள்ளார். அவரது நிபுணத்துவம் சந்தைப்படுத்தல், மேலாண்மை மற்றும் செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாகும்.

தி. பரணி

துணை பொது மேலாளர், இன்ட்கோசர்வ்

தி. பரணி தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் மற்றும் வணிகத் துறையின் தொழில் மற்றும் வணிக உதவி இயக்குநர் நிலையில் உள்ள அதிகாரி. கூட்டுறவுத் துறையில் 7 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அனுபவம் பெற்றவர்.